Izjava o odricanju od odgovornosti

dr. Smart Shop nudi proizvode koji mogu ili ne moraju biti regulirani u nekim zemljama, a gdje je primjenjivo, za koje vrijede posebna pravila u pogledu zakonitosti. Niti jedan od proizvoda ili informacija koje nudimo ne smije se tumačiti kao traženje ili poticanje na kršenje pravila i zakona u zemlji čitatelja. Odgovornost kupca je provjeriti jesu li naručeni proizvodi legalni u dotičnoj zemlji.

Iako su informacije i opisi na ovoj web stranici sabrani s velikom pažnjom, Dr. Smart Shop se ne može smatrati odgovornim za pogreške, zablude i netočnosti na web stranici.

dr. Smart Shop ni na koji način ne tvrdi da su proizvodi koje nudi ljekoviti i da mogu spriječiti, izliječiti ili liječiti bolesti i/ili stanja.

dr. Smart Shop ne želi nikoga poticati da postupa suprotno zakonu. Izričito ističemo da ste vi odgovorni za svoje buduće postupke.